Регистър на кооперациите

зърнени култури и семена за посев | Регистър на кооперациите

Кооперации в резултати за "зърнени култури и семена за посев"

зърнени култури и семена за посев | Регистър на кооперациите

АГРОКАРТЕЛ EООД

АГРОКАРТЕЛ EООД, Стражица

Агрокартел ЕООД развива своята дейност в областта на селското стопанство. Още от създаването си през 1993 година групата успешно се развива, като еталон за модерно земеделие и птицевъдство и е