Регистър на кооперациите

Регистър на кооперациите

Области в България

Регистър на кооперациите

КООПЕРЕЦИЯ  НАДЕЖДА

КООПЕРЕЦИЯ НАДЕЖДА, Баня

КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА е със седалище град Баня, община Карлово. Развива своята дейност в областта на селското стопанство. Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскосто

Регистър на кооперациите

КООПЕРАЦИЯ СПОЛУКА, Гита

Кооперация Сполука, Гита развива дейността си в областта на растениевъдството. Кооперацията отглежда зърнени растения, бобови растения (без ориз) и маслодайни семена. Кооперация Сполука се занимава

Регистър на кооперациите

ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР, Хаджидимитрово

ПКК Хаджи Димитър, Хаджидимитрово развива дейността си в областта на производството на селскостопанска продукция. Кооперацията произвежда следните култури: - Рапица - Слънчоглед - Пшеница - Царев