Регистър на кооперациите

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА БОРИКА, Село Стойките

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА БОРИКА
Информация

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА БОРИКА

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БОРИКА се занимава с дърводобив и дървопреработка. ГПК "Борика" разполага с цех за преработване на дървесина. Кооперацията работи активно за устойчивото развитие в община Смолян и за опазването на горския фонд в горските масиви, които са под нейна опека. Ние от Горовладелска и потребителна кооперация "Борика" се стремим да подържаме баланс между икономическите интереси на собствениците и необходимостта от екологични ползи за обществото.

Контакти

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА БОРИКА

Село Стойките, Община Смолян, с. Стойките
Телефон: 0896643596, 030958211

Галерия

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА БОРИКА

Още Кооперации в Община Смолян

ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ МОМИНА ВОДА

ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ МОМИНА ВОДА, Момчиловци

Кооперация взаимоспомагателна кредитна асоциация на частни стопани Момина вода е създадена през 1996 година със седалище село Момчиловци, обл. Смолян.Създадена с цел кредитиране на частните земеделск