Регистър на кооперациите

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БОРИКА, Град Смолян

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БОРИКА
Информация

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БОРИКА

ГОРОВЛАДЕЛСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БОРИКА се занимава с дърводобив и дървопреработка.

 

Кооперацията работи активно за устойчивото развитие в община Смолян и за опазването на горския фонд в горските масиви, които са под нейна опека.

Ние от Горовладелска и потребителна кооперация "Борика" се стремим да подържаме баланс между икономическите интереси на собствениците и необходимостта от екологични ползи за обществото. Обща характеристика на Горите на ГПК "Борика" Общата площ на горския фонд стопанисван от ГПК ”Борика” възлиза на 1999,8 hа, като 1057,6 ha(53%) принадлежат към територията на ДГС „Широка лъка” ,а 942,2 ha (47%) принадлежат към територията на ДГС „Пампорово” ; Обща характеристика на Горите на ГПК "Борика" Дървопроизводителна площ - 1962,7 ha (98%), от която залесена 1962,4 ha (99.98.%), незалесена дървопроизводителна – 0.3 ha (0.02%) и недървопроизводителна - 37,1 ha (2%).   Обща характеристика на Горите на ГПК "Борика" От общата площ на ГПК „Борика” 625,8 ha са гори и земи с основни дървопроизводителни и средообразуващи функции, а останалите 1374,0 ha са гори и земи със защитни и рекреационни функции. ГПК "Борика" разполага с цех за преработване на дървесина. Дейността на ГПК "Борика" включва: Дърводобив Дървопреработване.

Контакти

ОБЩИНА МОНТАНА

Град Смолян, Община Смолян, с. Стойките
Телефон: 030958311, 0896643596

Галерия

Още Кооперации в Община Смолян

ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ МОМИНА ВОДА

ВЗАИМОСПОМАГАТЕЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА КРЕДИТНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ МОМИНА ВОДА, Момчиловци

Кооперация взаимоспомагателна кредитна асоциация на частни стопани Момина вода е създадена през 1996 година със седалище село Момчиловци, обл. Смолян.Създадена с цел кредитиране на частните земеделск