Регистър на кооперациите

ГПК ЧИЛ ТЕПЕ 97, Село Манастир

висококачествени материали от бял бор

висококачествени материали от бял бор, висококачествени материали от ела, висококачествени материали от смърч, гпк чил тепе 97, гпк чил тепе 97 манастир, дърводобив село манастир, кооперация чил тепе 97, кооперация чил тепе село манастир, потребителна кооперация чил тепе 97, разбичване и сушене на иглолистна дървесина, стопанисване на гори село манастир, търговия на иглолистна дървесина, управление на гори село манастир

ГПК ЧИЛ ТЕПЕ 97
Информация

ГПК ЧИЛ ТЕПЕ 97

 

ГОРОВЛАДЕЛСКА И ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЧИЛ ТЕПЕ - 97 е със седалище село Манастир, пл. Централен № 1.


Кооперация Чил тепе е възстановена през 1997 година, като продължител на обединените две кооперации ГПК Чил тепе и ГТПК Пролет, съществували до 1946 г. След обединението Чил тепе съществува като потребителна и се занимава с доставка на хранителни и промишлени стоки и такива от първа необходимост.

 

От 1997 г. ГПК ЧИЛ ТЕПЕ - 97 стопанисва горите, които са нейна собственост възстановени съгласно скици и решения на ОСЗГ град Лъки.

 

Горите собственост на ГПК Чил тепе се намират в централната част на Родопите, образуват компактни масиви, граничещи с държавни и частни гори. Горите се намират в европейско-континенталната климатична подобласт, районирани в Тракийска област, подобласт - Западни Родопи. Основните видове растителност са бук, смърч и бял бор, образуващи чисти и смесени насъждения с добра продуктивност.

 

Дървопроизводителната площ на кооперацията възлиза на 22 300 дка., а общата площ на горите са 24 030 дка., което я прави най- голямата частна горовладелска кооперация в страната. На територията на кооперацията съществуват свръхзапас на дървесина равняващ се на над 659 000 м3 на основните насъждения. Средната възраст на гората е 100 години, обособени в 5 категории - водоохранни, противоерозийни, курортни, ловностопански и семенни бази.

 

В частните земи и гори на територията на ГПК Чил тепе упражнява ловно-стопанска дейност, най-голямото и атрактивно ловно стопанство в страната ДДС Кормисож.

 

 

КОНТАКТИ


Офис: с. Манастир, пл.Централен№1
тел.: 0885299354, 03052838
имейл: chil_tepe@abv.bg

 

Офис: град Лъки
тел: 030522002
fax: 030522020, 0887849389
имейл: chil_tepe@abv.bg

 

Цех за първична преработка на дървеси
град Лъки, Манастирско шосе 2-ри км.
тел: 030522002, 0885299352, 0887849389
имейл: chil_tepe@abv.bg

 

 

 

Контакти

ОБЩИНА ДУЛОВО

Село Манастир, Община Лъки, пл. Централен 1
Телефон: 030522002, 0887849389
Факс: 030522020

Галерия

ГПК ЧИЛ ТЕПЕ 97
ГПК ЧИЛ ТЕПЕ 97
ГПК ЧИЛ ТЕПЕ 97
ГПК ЧИЛ ТЕПЕ 97

Още Кооперации в Община Лъки