Регистър на кооперациите

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП, Град Пещера

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
Информация

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП

Държавното Горско Стопанство Пещера е получило своето име от град Пещера, който е административен център на общината.

 

Разположено е в Западните Родопи, предимно по северните склонове на Баташкия дял.

 

Намира се на територията на Пловдивска област.

 

Седалището на административно управление на стопанството е в град Пещера.

 

На северозапад и север Държавно Горско Стопанство Пещера граничи с ДГС Пазарджик и Пазарджишкото поле, на изток с ДГС Кричим и язовир Кричим, на юг с ДЛС Борово, на югозапад с ДГС Батак и язовир Батак, а на запад с ДГС Ракитово.

 

Горско Стопанство Пещера обхваща всички площи от горския фонд в землищата на десет кметства, обхванати от две общини:

 

Община Пещера - град Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево.

 

Община Брацигово - град Брацигово и селата Равногор, Розово, Бяга, Исперихово, Козарско и Жребичко.

 

Държавно Горско Стопанство Пещера развива следните дейности:

 

Дърводобив.

 

Лесокултурна дейност.

 

Ловностопанска дейност. 

 

Релефът на стопанството в по - голямата си част е планински, малка част хълмисто - предпланински и равнинно - хълмист.

 

Средната надморска височина е 978 метра.

 

Основните дървесни видове, които се срещат са бял бор, черен бор, бук, дъб, ела и смърч.

 

От храстите са разпространени основно шипка, дрян, леска и люляк.

 

Стопанството се занимава с :

 

Охрана на горския фонд.

 

Дърводобив и продажба на дървесина.

 

Странични ползвания от горите.

 

Лесокултурна дейност - залесяването се извършва предимно чрез садене на стандартни фиданки от иглолистни видове, като за целта стопанството разполага със собствен разсадник за производство на фиданки.

 

Ловностопанска дейност - условията благоприятстват за развъждане на ценен дивеч, като дива свиня, сърна, благороден елен и фазан.

 

От хищниците се срещат основно чакал и лисица.

Контакти

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП

Град Пещера, Община Пещера, ул. Михаил Такев 129
Телефон: 035063957
GSM: 0887520506, 0889232286

Галерия

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕЩЕРА ДП

Още Кооперации в Община Пещера