Регистър на кооперациите

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ, Град Велинград

Галерия

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
Информация

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ

ДГС Селище се намира в Западните Родопи и заема цялата горна половина (на северозапад от линията Кървав дол-Бърдуче) на Доспатската долина, през която протича река Доспат. Това са северните склонове на Родопския дял Дъбраш и южните склонове на вододела между река Доспат (приток на река Места) и река Марица.
Формата на горското стопанство наподобява неправилен правоъгълник, силно удължен в посока северозапад-югоизток, със средна ширина шест км. и дължина около тридесет и шест км.
Общата площ на стопанството е 16618,6 ха.
Стопанстово носи името на едноименната местност, в която е разположено седалището му. 
Намира се в най-югозападната част на Пазарджишка област. Обхваща част (също най-югозападната) от горите на община Велинград, в землищата на кметствата село Побит камък, село Медени поляни и град Сърница.
На североизток граничи с ДГС Чехльово, ДЛС Широка поляна от (РДГ) гр. Пазарджик, ДЛС Беглика; на югоизток с ДГС Доспат от РДГ град Смолян; на югозапад с ДГС Гърмен, ДЛС Дикчан-Сатовча и ДГС Места и на северозапад с ДГС Елешница от РДГ град Благоевград.
Растежните условия в по-голяма част от района на ДГС Селище са благоприятни за естествено възобновяване на местната дървесна растителност, състояща се основно от бял бор, смърч и по - малко от бук и ела.
Основната цел на стопанисването на гората е повишаването на нейната продуктивност и на специалните и функции-охранни и рекреационни.
Сертификацията на горите 
метод, чрез който независим орган извършва оценка и определя дали стопанисването на горите е екологосъобразно и покрива предварително въведени екологични, качествени, икономически и социални критерии.
В ДГС Селище е разработена, внедрена и се подържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

Контакти

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ

Телефон: 035492222
Интернет сайт: 

Още Кооперации в Община Велинград