Регистър на кооперациите

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ, Град Велинград

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
Информация

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ

ДГС Селище се намира в Западните Родопи и заема цялата горна половина (на северозапад от линията Кървав дол-Бърдуче) на Доспатската долина, през която протича река Доспат. Това са северните склонове на Родопския дял Дъбраш и южните склонове на вододела между река Доспат (приток на река Места) и река Марица.
Формата на горското стопанство наподобява неправилен правоъгълник, силно удължен в посока северозапад-югоизток, със средна ширина шест км. и дължина около тридесет и шест км.
Общата площ на стопанството е 16618,6 ха.
Стопанстово носи името на едноименната местност, в която е разположено седалището му. 
Намира се в най-югозападната част на Пазарджишка област. Обхваща част (също най-югозападната) от горите на община Велинград, в землищата на кметствата село Побит камък, село Медени поляни и град Сърница.
На североизток граничи с ДГС Чехльово, ДЛС Широка поляна от (РДГ) гр. Пазарджик, ДЛС Беглика; на югоизток с ДГС Доспат от РДГ град Смолян; на югозапад с ДГС Гърмен, ДЛС Дикчан-Сатовча и ДГС Места и на северозапад с ДГС Елешница от РДГ град Благоевград.
Растежните условия в по-голяма част от района на ДГС Селище са благоприятни за естествено възобновяване на местната дървесна растителност, състояща се основно от бял бор, смърч и по - малко от бук и ела.
Основната цел на стопанисването на гората е повишаването на нейната продуктивност и на специалните и функции-охранни и рекреационни.
Сертификацията на горите 
метод, чрез който независим орган извършва оценка и определя дали стопанисването на горите е екологосъобразно и покрива предварително въведени екологични, качествени, икономически и социални критерии.
В ДГС Селище е разработена, внедрена и се подържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.

Контакти

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ

Телефон: 035492222
Интернет сайт: dgsselishte.ucdp-smolian.com

Галерия

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ
ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЕЛИЩЕ

Още Кооперации в Община Велинград