Регистър на кооперациите

елегантни поли и рокли благоевград | Регистър на кооперациите

елегантни поли и рокли благоевград | Регистър на кооперациите

ГАЛАТЕЯ – ВАРНА

ГАЛАТЕЯ – ВАРНА, Варна

KOOПЕРАЦИЯ ГАЛАТЕЯ - ВАРНА е шивашко предприятие специализирано в производството на конфекция в спортен и класически стил.Kooперацията работи предимно за износ по дългосрочни договори с различни фир