Регистър на кооперациите

Земеделска кооперация Детелина 2007, Село Знаменосец

детелина 2007 сло знаменосец

детелина 2007 сло знаменосец, земеделска кооперация детелина 2007, зк детелина 2007, зк детелина 2007 сло знаменосец, кооперация детелина 2007, кооперация детелина 2007 сло знаменосец

Галерия

Земеделска кооперация Детелина 2007
Земеделска кооперация Детелина 2007
Земеделска кооперация Детелина 2007
Земеделска кооперация Детелина 2007

Земеделска кооперация Детелина 2007
Информация

Земеделска кооперация Детелина 2007

Земеделска кооперация Детелина 2007 е със седалище село Знаменосец, община Раднево.


Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.


Специализирана в зърнопроизводството. Отглежда зърнени култури и маслодайни семена - пшеница, царевица, ечемик и слънчоглед. Обработва плодородни земи, която са под аренда или собственост на член - кооператорите.


Кооперацията притежава собствена складова база за съхранение на селскостопанската продукция.

 

Разполага c модерна техника, нови, добре поддържани машини и всякакъв инвентар, нужни за обработката на селскостопанските масиви и култури и прибирането на готовата продукция.


За да е конкурентноспсобна, кооперацията използва селектирани и подбрани семена, торове и препарати, което гарантира високо качество на селскостопанската продукция.


Благодарение на екологично чистия район и дългогодишен опит, произвежданите и предлагани зърнени култури и земеделска продукция се характеризират с изключително високи показатели.


Тайната на успеха на кооперация Детелина 2007 се крие в непрекъснатия стремеж към обновяване и усъвършенстване, съчетан с използването на дългогодишните традиции в областта на земеделието.


Председател на кооперацията е г-н Тодор Нейчев.

 

Контакти

Земеделска кооперация Детелина 2007

Телефон: 0888789965

Още Кооперации в Община Раднево