Регистър на кооперациите

земеделска кооперация село роза | Регистър на кооперациите

земеделска кооперация село роза | Регистър на кооперациите

Кооперации 1-9 от 198
Регистър на кооперациите

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ КОСАРА-92, Косара

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ КОСАРА-92 се намира в с. Косара, община Главиница, област Силистра. Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство.Отглеждат се зърнени, технически и фура