Регистър на кооперациите

земеделска продукция село роза | Регистър на кооперациите

земеделска продукция село роза | Регистър на кооперациите

Кооперации 1-9 от 183
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС, Писарово

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ЗЛАТЕН КЛАС се намира в село Писарово, община Искър, област Плевен. Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство, секто