Регистър на кооперациите

зкпу клас 2002 | Регистър на кооперациите

Кооперации в резултати за "зкпу клас 2002"

зкпу клас 2002 | Регистър на кооперациите

Земеделската кооперация за производство и услуги Клас 2002

Земеделската кооперация за производство и услуги Клас 2002, Безводица

Земеделската кооперация за производство и услуги Клас 2002 развива своята дейност в областта на селското стопанство. Занимава се с производство, преработка, съхранение и реализация на селскос