Регистър на кооперациите

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ, Село Цонево - Галерия

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
Галерия

Галерия

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
ЗК ЛУДА КАМЧИЯ

Контакти

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ

Село Цонево, Община Дългопол, с. Цонево
Телефон: 051723094, 0877670735

Галерия

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
ЗК ЛУДА КАМЧИЯ
ЗК ЛУДА КАМЧИЯ

Още Кооперации в Община Дългопол

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО, Цонево

Североизточно Държавно Предприятие ДП ТП Държавно Горско Стопанство се намира в село Цонево, община Дългопол, област Варна.Развива дейност в областта на :Горското стопанство.Дървообработване.Изпъл

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ, Цонево

Село Цонево е разположено в Североизточния регион на България, Община Дългопол, Област Варна. Земеделска Кооперация Луда Камчия, която се намира в село Цонево, е един от най-големите и основни селскос