Регистър на кооперациите

качествена селскостопанска продукция врани кон | Регистър на кооперациите

Кооперации в резултати за "качествена селскостопанска продукция врани кон"

качествена селскостопанска продукция врани кон | Регистър на кооперациите

Земеделска кооперация за производство и услуги Единство

Земеделска кооперация за производство и услуги Единство, Врани кон

Земеделска кооперация за производство и услуги Единство е със седалище село Врани кон, община Омуртаг, област Търговище. Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство,