Регистър на кооперациите

кооперация | Регистър на кооперациите

кооперация | Регистър на кооперациите

Кооперации 1-9 от 177
Земеделска кооперация за производство и услуги Единство

Земеделска кооперация за производство и услуги Единство, Врани кон

Земеделска кооперация за производство и услуги Единство е със седалище село Врани кон, община Омуртаг, област Търговище. Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство,