Регистър на кооперациите

кооперация гита | Регистър на кооперациите

Кооперации в резултати за "кооперация гита"

кооперация гита | Регистър на кооперациите

Кооперация Сполука

Кооперация Сполука, Гита

Кооперация Сполука е със седалище село Гита, Община Чирпан. Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.