Регистър на кооперациите

кооперация еко асорти мечкарево | Регистър на кооперациите

кооперация еко асорти мечкарево | Регистър на кооперациите

Кооперации 1-9 от 178
КООПЕРАЦИЯ РИБИНЕ

КООПЕРАЦИЯ РИБИНЕ, Лехчево

КООПЕРАЦИЯ РИБИНЕ - с. Лехчево, обл. Монтана, развива своята дейност в областта на селското стопанство. В кооперацията извършват производство и търговия с селскостопанска продукция. Пшеница, слъ