Регистър на кооперациите

кооперация напредък село роза | Регистър на кооперациите

кооперация напредък село роза | Регистър на кооперациите

Кооперации 1-9 от 190
ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩА КООПЕРАЦИЯ БАЛКАН, Стоките

Земеделска Производствено - Обслужваща Кооперация Балкан се намира в село Стоките, област Габрово, община Севлиево. Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство.Председат