Регистър на кооперациите

обработка на житни масиви врани кон | Регистър на кооперациите

Кооперации в резултати за "обработка на житни масиви врани кон"

обработка на житни масиви врани кон | Регистър на кооперациите

Земеделска кооперация за производство и услуги Единство

Земеделска кооперация за производство и услуги Единство, Врани кон

Земеделска кооперация за производство и услуги Единство е със седалище село Врани кон, община Омуртаг, област Търговище. Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство,