Регистър на кооперациите

производител на зърнени култури гита | Регистър на кооперациите

Кооперации в резултати за "производител на зърнени култури гита"

производител на зърнени култури гита | Регистър на кооперациите

Кооперация Сполука

Кооперация Сполука, Гита

Кооперация Сполука е със седалище село Гита, Община Чирпан. Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция.