Регистър на кооперациите

производство на слънчоглед село роза | Регистър на кооперациите

производство на слънчоглед село роза | Регистър на кооперациите

Кооперации 1-9 от 187
Земеделска кооперация за производство и услуги Янтра

Земеделска кооперация за производство и услуги Янтра, Ценово

Земеделска кооперация за производство и услуги Янтра е със седалище село Ценово, област Русе. Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскос