Регистър на кооперациите

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО, Село Цонево

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО
Информация

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО

Североизточно Държавно Предприятие ДП ТП Държавно Горско Стопанство се намира в село Цонево, община Дългопол, област Варна.

Развива дейност в областта на :

Горското стопанство.

Дървообработване.

Изпълнение на лесоустройствените проекти в държавния горски фонд.

Възпроизводство на горите и земите.

Дървообработване и Ефективно ползване на дървесина.

Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях.

Организиране и провеждане на лесозащитни и противоерозионни мероприятия в горите. 

Директор е инж. Сава Савов.

Контакти

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО

Село Цонево, Община Дългопол, с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна
Телефон: 057198877, 08896994111, 0886000549, 0886000561

Галерия

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО

Още Кооперации в Община Дългопол

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ

ЗК ЛУДА КАМЧИЯ, Цонево

Село Цонево е разположено в Североизточния регион на България, Община Дългопол, Област Варна. Земеделска Кооперация Луда Камчия, която се намира в село Цонево, е един от най-големите и основни селскос

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЦОНЕВО, Цонево

Североизточно Държавно Предприятие ДП ТП Държавно Горско Стопанство се намира в село Цонево, община Дългопол, област Варна.Развива дейност в областта на :Горското стопанство.Дървообработване.Изпъл