Регистър на кооперациите

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА, Село Горен чифлик

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
Информация

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА

Североизточно държавно предприятие ДП ТП Държавно ловно стопанство Шерба село Горен Чифлик, е първото в България.

Разположено по северните склонове на  Източна Стара планина в южната част на Варненска област, обхваща горите в землищата на седем села от община град Долни чифлик - Нова Шипка, Гроздьово, Горен чифлик, Пчелник, Венелин, Голица и Булаир.

Създадено през 1930 година като централна развъдна станция за полезен дивеч.

Носи името на едноименната местност, разположена в сърцето на ловното стопанство.

През 1932 година станцията се обособява като самостоятелна стопанска единица.

Североизточно държавно предприятие ДП ТП Държавно ловно стопанство Шерба село Горен Чифлик е с комплексна стопанска насоченост, която обединява дейността  на ловното, горското и селското стопанство, от които 13903.9 хектара горски фонд, 21757.2 хектара - ловностопански площи.

Релефът се определя като равнинен, хълмист и хълмисто - планински, преобладават широколистните видове.

Основните видове дивеч, които се срещат на територията на стопанството са благороден елен, дива свиня, елен лопатар, муфлон и сърна. Предлага се лов на диви свине, бекаси и фазани.

Сред хищниците обект на лов са лисицата и чакала.

Дивечът на територията на стопанството е с отлични трофейни качества.

Североизточно държавно предприятие ДП ТП Държавно ловно стопанство Шерба разполага с два ловни дома, като по - големият предлага три апартамента и четири двойни стаи, оборудвани с климатици, телевизори и сателит,  ресторант, джакузи, сауна и парна баня, а по - малкият, предлага три двойни стаи и механа.

На своите гостите стопанството предлага екотуризъм, фотолов, спортен риболов и туризъм с посещение на забележителностите в района на Северното Черноморие.

Контакти

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА

Телефон: 051462237, 051462235, 0887672332

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА

Галерия

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА

Още Кооперации в Община Долни чифлик

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА, Горен чифлик

Североизточно държавно предприятие ДП ТП Държавно ловно стопанство Шерба село Горен Чифлик, е първото в България.Разположено по северните склонове на Източна Стара планина в южната част на Варн