Регистър на кооперациите

селскостопанска продукция ценово | Регистър на кооперациите

Кооперации в резултати за "селскостопанска продукция ценово"

селскостопанска продукция ценово | Регистър на кооперациите

Земеделска кооперация за производство и услуги Янтра - Ценово

Земеделска кооперация за производство и услуги Янтра - Ценово, Ценово

Земеделска кооперация за производство и услуги Янтра е със седалище село Ценово, област Русе. Развива дейност в областта на земеделието. Занимава се с производство, съхранение и реализация на селскос