Регистър на кооперациите

СЕРЕС, Град София

СЕРЕС
Информация

СЕРЕС

Земеделски инвестиционен фонд Серес е основан през април 2006 година с първоначалното намерение да изгради значим портфейл от земеделски земи в България, но с ясната визия от самото начало за концентрирани покупки на земите в портфейла с цел по-нататъшното им обработване и по-ефективно управление. В момента Серес е третият по големина инвестиционен фонд, който инвестира в земеделски земи в България и фондът с най-концентрирана собственост на земите в портфейла си. 
Капиталът на Земеделски инвестиционен фонд Серес възлиза на четиресет и пет милиона евро и се състои от парични вноски, също така и от апорти на земеделски земи. Капиталът на фонда е набран в рамките на 4 последователни увеличения. 
Към май 2011 година, Серес притежава повече от 21 хил. хектара и обработва 12,3 хил. хектара земеделска земя.
Серес е акционерно дружество, регистрирано по смисъла на българския търговски закон. Фондът се управлява от борд на директорите, който представлява акционерите и отговаря за основните стратегически решения на фонда. 
Всекидневните дейности на Земеделски инвестиционен фонд Серес  се управляват от Паладин Риалти Мениджмънт ООД (мениджър на фонда, управляващо дружество) и консултативен съвет. Той се състои от представители на по-големите акционери и експерти с дълъг и доказан опит в инвестиционния бизнес. KPMG е одиторската компания на фонда, а правните услуги са делегирани на водеща местна кантора и на Cameron McKenna (международна правна кантора).
Нашите цели
Добавяне на стойност посредством концентрация и допълнителна консолидация на парцелите и отдаване под аренда на значителни площи земя на земеделските производители
Фокус върху райони, които предлагат атрактивна комбинация от качество и цена на земята с добър потенциал за развитие на широкомащабно земеделие и възможности за консолидация на земята
Развитие на собствени земеделски проекти с цел увеличаване на текущата доходност,  увеличаване на финансовия левъридж на фонда и по-бързо комасиране на закупените земи, пълноценно възползване от субсидиите от ЕС
Вертикална интеграция на целия бизнес на фонда – собственост на земеделска земя, обработка на земята и производство на крайни продукти с по-висока добавена стойност.

Контакти

СЕРЕС

Град София, Община Столична, ул. Граф Игнатиев 9
Телефон: 029376070
Интернет сайт: www.ceres.bg

Галерия

СЕРЕС

Още Кооперации в Град София

Регистър на кооперациите

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша позвънете на тел.: 0988/86-62-18 .................. e утвърдено и доказано име, една от водещите в областта на земеделието и селското стопанств

СПИСАНИЕ ГОРА

СПИСАНИЕ ГОРА, София

СПИСАНИЕ ГОРА съдържа тематика, която засяга горскоти стопанство и екологията. Списанието е с периодичен печат и излиза всеки месец. Списание Гора продължава традициите за издаване

ЛИТЕКС КОМЕРС

ЛИТЕКС КОМЕРС, София

Литекс Комерс АД е утвърдено дружество с повече от двадесет годишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления. Дружеството започва да развива дейността си през 1990 година в

ОАНИТ ИЗТОК КООПЕРАЦИЯ

ОАНИТ ИЗТОК КООПЕРАЦИЯ, София

Сдужение Консорциум Изток с регистрация през 1991 година е търговска марка на една от първите агенции за недвижими имоти. Дружеството е едно от водещите фирми за недвижими имоти. През 1995 година то п

АГРО ТЕРА СЕВЕР АД

АГРО ТЕРА СЕВЕР АД, София

Агро Тера Север АД е вписано в Търговския регистър на Софийски Градски Съд на 05.04.2006 година с адрес и седалище на управление в град София, бул. Христо Ботев 57. Регистрираният капитал на дружество

СУМИ АГРО БЪЛГАРИЯ EООД

СУМИ АГРО БЪЛГАРИЯ EООД, София

Суми Агро България ЕООД е със седалище град София.Развива своята дейност в областта на селското стопанство.Занимава се с внос и дистрибуция на препарати за растителна защита.Извършва търговия с про

Още Кооперации в Община Столична

Регистър на кооперациите

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша позвънете на тел.: 0988/86-62-18 .................. e утвърдено и доказано име, една от водещите в областта на земеделието и селското стопанств

СПИСАНИЕ ГОРА

СПИСАНИЕ ГОРА, София

СПИСАНИЕ ГОРА съдържа тематика, която засяга горскоти стопанство и екологията. Списанието е с периодичен печат и излиза всеки месец. Списание Гора продължава традициите за издаване