Регистър на кооперациите

Кооперации в Сливен, Община Сливен

Кооперации в Сливен, Община Сливен

Кооперации в Община Сливен

ЗК ЗЛАТЕН КЛАС

ЗК ЗЛАТЕН КЛАС, Драгоданово

ЗК ЗЛАТЕН КЛАС се намира в с. Драгоданово, област Сливен, община Сливен. Кооперацията развива своята дейност в областта на селското стопанство. Извършва зърнопроизводство и търговия със селскостопанск