Регистър на кооперациите

СПИСАНИЕ ГОРА, Град София

залесяване и дърводобив

залесяване и дърводобив, списание с горска тематика, списание за ловни стопанства, списание за горско стопанство и екология, списание за гората и дървесината, реклама, печат на списания, маркетинг, лесозащита, информация за дивечовите запаси, информация за горските стопанства, списнаие гора

СПИСАНИЕ ГОРА
Информация

СПИСАНИЕ ГОРА

СПИСАНИЕ ГОРА съдържа тематика, която засяга горскоти стопанство и екологията.

 

Списанието е с периодичен печат и излиза всеки месец.

 

Списание Гора продължава традициите за издаване на печатни издания с горска тематика.

 

Негов предщественик е списание Лесовъдец, което води своето начало от далечната 1899 година и е пионер на горския периодичен печат в България. Издател е Българското горско дружество, основано през 1897 година. Списанието се печата в Придворната печатница Братя Прошекови град София, в ограничен тираж.

 

Месечно издание е с редактор лесовъда Петър Беров. В уводната статия на първата книжка се отбелязва, че Лесовъдец се стреми да сглоби и обедини разглобената деятелност на служащите по горското ведомство, да ги направи солидарни в разбирането на главните цели, към които се стреми горското дело в странство и у нас и в набирането на мерки за постигането им.

 

Списанието помества стати, свързани с горското стопанство, които са вълнували обществеността. В първите книжки са публикувани уставът на Българското горско дружество и указът за неговото утвърждаване.След седмата книжка - през март 1900 година списанието спира да излиза, а дружеството се саморазпуска.

 

Същия месец, когато излиза Лесовъдец, в края на септември 1899 година, е издадено и второто горско списание, което има доста по - дълъг и съдържателен живот и излиза до 1912 година в тираж от 1500 книжки.

 

Списание Гора е с периодичен месечен тираж и помества много и различни материали, свързани с гората и засягащи теми за вноса, износа и потреблението на дървесина, лесовъд на годината, лесозащита, ловните стопанства, обзор за състоянието на дивечовите запаси в България, информация относно горските кооперации, лесовъдска библиотека и много други.

 

Контакти

СПИСАНИЕ ГОРА

Град София, Община Столична, ул. Антим I 17
Телефон: 029888642
Факс: 029880415
Email: gora@iag.bg
Интернет сайт: www.gorabg-magazine.info

Галерия

Още Кооперации в Град София

СЕРЕС

СЕРЕС, София

Земеделски инвестиционен фонд Серес е основан през април 2006 година с първоначалното намерение да изгради значим портфейл от земеделски земи в България, но с ясната визия от самото начало за концентр

ЛИТЕКС КОМЕРС

ЛИТЕКС КОМЕРС, София

Литекс Комерс АД е утвърдено дружество с повече от двадесет годишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления. Дружеството започва да развива дейността си през 1990 година в

ОАНИТ ИЗТОК КООПЕРАЦИЯ

ОАНИТ ИЗТОК КООПЕРАЦИЯ, София

Сдужение Консорциум Изток с регистрация през 1991 година е търговска марка на една от първите агенции за недвижими имоти. Дружеството е едно от водещите фирми за недвижими имоти. През 1995 година то п

АГРО ТЕРА СЕВЕР АД

АГРО ТЕРА СЕВЕР АД, София

Агро Тера Север АД е вписано в Търговския регистър на Софийски Градски Съд на 05.04.2006 година с адрес и седалище на управление в град София, бул. Христо Ботев 57. Регистрираният капитал на дружество

СУМИ АГРО БЪЛГАРИЯ EООД

СУМИ АГРО БЪЛГАРИЯ EООД, София

Суми Агро България ЕООД е със седалище град София.Развива своята дейност в областта на селското стопанство.Занимава се с внос и дистрибуция на препарати за растителна защита.Извършва търговия с про

Още Кооперации в Община Столична

СПИСАНИЕ ГОРА

СПИСАНИЕ ГОРА, София

СПИСАНИЕ ГОРА съдържа тематика, която засяга горскоти стопанство и екологията. Списанието е с периодичен печат и излиза всеки месец. Списание Гора продължава традициите за издаване

СЕРЕС

СЕРЕС, София

Земеделски инвестиционен фонд Серес е основан през април 2006 година с първоначалното намерение да изгради значим портфейл от земеделски земи в България, но с ясната визия от самото начало за концентр

ЛИТЕКС КОМЕРС

ЛИТЕКС КОМЕРС, София

Литекс Комерс АД е утвърдено дружество с повече от двадесет годишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления. Дружеството започва да развива дейността си през 1990 година в