Регистър на кооперациите

СПИСАНИЕ ГОРА, Град София - Екип

залесяване и дърводобив

залесяване и дърводобив, списание с горска тематика, списание за ловни стопанства, списание за горско стопанство и екология, списание за гората и дървесината, реклама, печат на списания, маркетинг, лесозащита, информация за дивечовите запаси, информация за горските стопанства, списнаие гора

СПИСАНИЕ ГОРА
Екип

СПИСАНИЕ ГОРА

Екип на списание Гора :

 

Главен редактор
Инж. Борис Господинов
тел. - 0888813478
boris@iag.bg
bbgospod@yahoo.comРедактори
Светлана Бънзарова
тел. - 0889501098
banzarova@abv.bg

 

Юлия Събчева

тел. - 0889501093
yulia_sabcheva@abv.bg

 

Дизайн и предпечат
Теменужка Маркова
тел. - 0885106799
nushkamarkova@abv.bg

 

Технически редактор
Инж. Ваня Кисьова - Илиева
тел. - 0884859602
vaniakisiova@abv.bg

 

Технически сътрудник
Станислава Крумова
тел. - 0889501094
tania_mit@abv.bg

 

Фоторепортер
Йордан Дамянов
тел. - 0889501067
jordan.damianov@abv.bg

 

Контакти

СПИСАНИЕ ГОРА

Град София, Община Столична, ул. Антим I 17
Телефон: 029888642
Факс: 029880415
Email: gora@iag.bg
Интернет сайт: www.gorabg-magazine.info

Галерия

Още Кооперации в Град София

Регистър на кооперациите

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша позвънете на тел.: 0988/86-62-18 .................. e утвърдено и доказано име, една от водещите в областта на земеделието и селското стопанств

СЕРЕС

СЕРЕС, София

Земеделски инвестиционен фонд Серес е основан през април 2006 година с първоначалното намерение да изгради значим портфейл от земеделски земи в България, но с ясната визия от самото начало за концентр

ЛИТЕКС КОМЕРС

ЛИТЕКС КОМЕРС, София

Литекс Комерс АД е утвърдено дружество с повече от двадесет годишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления. Дружеството започва да развива дейността си през 1990 година в

ОАНИТ ИЗТОК КООПЕРАЦИЯ

ОАНИТ ИЗТОК КООПЕРАЦИЯ, София

Сдужение Консорциум Изток с регистрация през 1991 година е търговска марка на една от първите агенции за недвижими имоти. Дружеството е едно от водещите фирми за недвижими имоти. През 1995 година то п

АГРО ТЕРА СЕВЕР АД

АГРО ТЕРА СЕВЕР АД, София

Агро Тера Север АД е вписано в Търговския регистър на Софийски Градски Съд на 05.04.2006 година с адрес и седалище на управление в град София, бул. Христо Ботев 57. Регистрираният капитал на дружество

СУМИ АГРО БЪЛГАРИЯ EООД

СУМИ АГРО БЪЛГАРИЯ EООД, София

Суми Агро България ЕООД е със седалище град София.Развива своята дейност в областта на селското стопанство.Занимава се с внос и дистрибуция на препарати за растителна защита.Извършва търговия с про

Още Кооперации в Община Столична

Регистър на кооперациите

Български Регистри ООД, София

Ако желаете тази реклама да бъде Ваша позвънете на тел.: 0988/86-62-18 .................. e утвърдено и доказано име, една от водещите в областта на земеделието и селското стопанств

СПИСАНИЕ ГОРА

СПИСАНИЕ ГОРА, София

СПИСАНИЕ ГОРА съдържа тематика, която засяга горскоти стопанство и екологията. Списанието е с периодичен печат и излиза всеки месец. Списание Гора продължава традициите за издаване