Регистър на кооперациите

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ, Село Огняново

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
Информация

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ

Държавното ловно стопанство Арамлиец се намира в Ихтиманска Средна гора с ловна площ от 13 493 хектара, от които 10 353 хектара са горски и 3 140 хектара е поземлен фонд.

Релефът на ловното стопанство е хълмист, хълмисто - планински и планински.

Надморската височина варира от 550 метра до 1200 метра.

По - големите реки на територията на стопанството са Треска, Лопушна, Равна, Суха река, Мала река, Голяма река и Лева река.

В западната му част се намира язовир Огняново, който предлага спортен риболов.

На територията на стопанство Арамлиец преобладават широколистните гори, включващи главно бук, дъб и габър.

Фауната е представена от благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, муфлон, полски заек, пъдпъдък, яребица и фазан.

От хищниците се срещат вълк, лисица, чакал, бялка, дива котка, невестулка, язовец.

Ловното стопанство е известно с лова на пернат дивеч, като фазан, яребица, гривяк, гургулица и пъдпъдък.

Благородният елен, дивата свиня, еленът лопатар, муфлонът и сърната имат добри трофейни качества.

Държавното ловно стопанство Арамлиец посреща своите гостите в ловна хижа и ловен дом, който разполага с пет стаи, два салона, механа и сауна. Освен лов от стопанството предлагат също така риболовен и екотуризъм, фотолов и конна езда.

Контакти

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ

Село Огняново, Община Елин Пелин, община Елин Пелин
Телефон: 071582840, 0887664250, 0887766233

Галерия

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ
ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ

Още Кооперации в Община Елин Пелин

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ, Огняново

Държавното ловно стопанство Арамлиец се намира в Ихтиманска Средна гора с ловна площ от 13 493 хектара, от които 10 353 хектара са горски и 3 140 хектара е поземлен фонд.Релефът на ловното стопанство